Mahmudiye İsabet Okulları

DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

“İNSANLIK KAYBETTİĞİ DEĞERİNİ ARIYOR”

 

Her şeyin madde ile ölçüldüğü devrimizde, yetişen çocuklarımızın rûhî boşluklar içerisinde bulundukları bir hakikattir.

İsabet Okulları olarak bu mühim hususu dikkate alıp, güzel ülkemizin güzel yarınlarını hep birlikte inşâ edebilmek maksadıyla, istikbalimizin teminatı olan evlatlarımızda sarsılmaz bir irade ve yıkılmaz bir karakter teşekkül ettirmek gayesiyle “Değerler Eğitimini” zaruri gördük.

Vatanına, milletine, dinine ve devletine sadakat gösteren, büyüklerine hürmet, küçüklerine muhabbet, akranlarına ülfet eden, kinden nefretten fitne ve fesattan uzak durup sevgi ve hoşgörü temelli bir hayat nizamı inşa edebilmek için kaybettiğimiz insani değerlerimizi tamir edip insanlığı insani değerlerle yeniden imar etmek için yola çıkmış bulunmaktayız…

GAYEMİZ;

Kıymetli veliler; gelişen ve değişen dünya şartları sebebiyle,  intihar şiddet terör cinayet tecavüz gibi insanlık suçu diyebileceğimiz vakaların hızla arttığını görmekteyiz ve bu durum can paresi evlatlarımızın istikbali hakkında bizleri endişeye düşürmektedir. Hatta öyle ki insan eliyle inkişaf eden teknolojinin insanı insanlıktan çıkarıp maddenin ve menfaatin esiri edip insani değerleri unutturduğu bir hakikattir. Böyle bir dünyada DEĞERLER EĞİTİMİnin ehemmiyeti biraz daha iyi anlaşılmakta ve ne kadar zaruri olduğu gözler önüne serilmektedir. Çünkü herkes çocuğunun ya bir cani olmasından yada bir cinayete kurban gitmesinden korkmaktadır.

Gayemiz:

Geçmişiyle ve kendi öz değerleriyle barışık aşağılık duygusundan kurtulmuş; şiddet, kin ve nefret gibi hasmani duygu ve düşüncelerden uzak sevgi-saygı ve hoşgörü gibi dostane duygu ve düşüncelerin hakim olduğu bir atmosfer oluşturmakla güvenli ve huzurlu bir toplumun tohumlarını atmaktır,

Gayemiz;

Menfaatperestliğin, egoizmin ve kibrin esaretinden kurtulup fedâkarlığın, diğergamlığın ve tevazuunun hâkim olduğu bir cemiyet teşekkül ettirmektir.

Gayemiz;

Huzuru, kendisine ve çevresine hiçbir faydası olmayan ve hatta sosyallikten uzak bir mecrada intihara sürükleyen online oyunlarda, madde bağımlılığında, şidddet içerikli filmlerde değil çalışmakta, manevi lezzetlerde, insani ihtiyaçları karşılamakta ve yardımlaşmakta bulan bir gençlik yetiştirmek,

Gayemiz;

Asıl maharetin şiddet, saygısızlık ve zorbalıkta değil hürmet, nezaket ve zarafette olduğunu bilen bir neslin yetişmesini temin etmektir.

Gayemiz;

Akdine ve ahdine vefalı nesiller yetirtirmektir…

Unutmayalım ki

“şehri îmar ederken nesli ihmal edersek ihmal ettiğimiz nesil imar ettiğimiz  şehri tahrip eder.”

Ve yine unutmayalım ki

“Bir neslin ıslahı kötülerin imhasıyla değil genç neslin talim ve terbiyesiyle mümkündür.”

En Özel ve Güzel Eğitim Bizde!

Amacımız; sosyal, duyarlı, başarılı en önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmektir

YUKARI