Mahmudiye İsabet Okulları

EĞİTİM MODELİMİZ

Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, Farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş İsabet Eğitim Modelinde;

Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ortamlarının hazırlandığı Öğrenme Modeli

Öğrenciyi düşünmeye, sorgulamaya, araştırmaya, farklı bakış açıları geliştirmeye yönelten ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırıcı Yaklaşım

 

Öğrencinin, öğrenme sürecinde aktif olarak bulunduğu, öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, düşünme ve karar verme becerilerini kullanabildiği Aktif Öğrenme Modeli

 

Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı

 

Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan; bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğrenme Modeli

Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz 

En Özel ve Güzel Eğitim Bizde!

Amacımız; sosyal, duyarlı, başarılı en önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmektir

YUKARI