Mahmudiye İsabet Okulları

Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?

DEĞERLER;

İnsanların çoğunluğu tarafından üzerinde uzlaştıkları ve paylaşılan gerçek davranış standartlarıdır. Değerler; sosyal hayatı düzenler, fertler arası bağlılığı artırır.

İnsan sosyal bir varlık olması dolayısıyla hayatında birçok farklı değer bulunabilir; insani değerler, dini değerler, estetik değerler, ahlaki değereler vs… Sosyal bir varlık olan insanın çevresinde oluşan değerler öğrenilebilen ve öğretilebilen olgulardır. Değerlerin öğrenilmesi rol öğrenmesi şeklinde sosyal bir öğrenmedir.

Değerler Eğitiminin amacı

Çocuğun yetenekli olduğu noktaları ortaya çıkarmak, kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak, bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak bununla beraber iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Değerler eğitimi kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeli amacı iyi doğru ve güzeli tanıtmak sevdirmek ve istetmek olmalıdır.

 

Değerler Eğitimi Nedir?

Çok yönlü öğrenmedir

İnsanlaştırma sanatıdır

Hale ve istikbale biçim verme gayretidir

Belirli bir zaman gerektirir

Sosyokültüreldir

 

Değerler Eğitimi Ne Değildir?

Mekanik öğrenme değildir.

Robotlaştırma değildir

Bilgi küpü inşa etmek değildir

Anlık değildir

Kalıtsal değildir.

 

Değerler Eğitimi Niçin gereklidir?

Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonu arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler. Değerler eğitiminin gerekliliği insanlar arasında bazı “duyarlılıkların” kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki

“İNSANLIK KAYBETTİĞİ DEĞERİNİ ARIYOR”

 

Her şeyin madde ile ölçüldüğü devrimizde, yetişen çocuklarımızın rûhî boşluklar içerisinde bulundukları bir hakikattir.

İsabet Okulları olarak bu mühim hususu dikkate alıp, güzel ülkemizin güzel yarınlarını hep birlikte inşâ edebilmek maksadıyla, istikbalimizin teminatı olan evlatlarımızda sarsılmaz bir irade ve yıkılmaz bir karakter teşekkül ettirmek gayesiyle “Değerler Eğitimini” zaruri gördük.

Vatanına, milletine, dinine ve devletine sadakat gösteren, büyüklerine hürmet, küçüklerine muhabbet, akranlarına ülfet eden, kinden nefretten fitne ve fesattan uzak durup sevgi ve hoşgörü temelli bir hayat nizamı inşa edebilmek için kaybettiğimiz insani değerlerimizi tamir edip insanlığı insani değerlerle yeniden imar etmek için yola çıkmış bulunmaktayız…

GAYEMİZ;

Kıymetli veliler; gelişen ve değişen dünya şartları sebebiyle,  intihar şiddet terör cinayet tecavüz gibi insanlık suçu diyebileceğimiz vakaların hızla arttığını görmekteyiz ve bu durum can paresi evlatlarımızın istikbali hakkında bizleri endişeye düşürmektedir. Hatta öyle ki insan eliyle inkişaf eden teknolojinin insanı insanlıktan çıkarıp maddenin ve menfaatin esiri edip insani değerleri unutturduğu bir hakikattir. Böyle bir dünyada DEĞERLER EĞİTİMİnin ehemmiyeti biraz daha iyi anlaşılmakta ve ne kadar zaruri olduğu gözler önüne serilmektedir. Çünkü herkes çocuğunun ya bir cani olmasından yada bir cinayete kurban gitmesinden korkmaktadır.

Gayemiz:

Geçmişiyle ve kendi öz değerleriyle barışık aşağılık duygusundan kurtulmuş; şiddet, kin ve nefret gibi hasmani duygu ve düşüncelerden uzak sevgi-saygı ve hoşgörü gibi dostane duygu ve düşüncelerin hakim olduğu bir atmosfer oluşturmakla güvenli ve huzurlu bir toplumun tohumlarını atmaktır,

Gayemiz;

Menfaatperestliğin, egoizmin ve kibrin esaretinden kurtulup fedâkarlığın, diğergamlığın ve tevazuunun hâkim olduğu bir cemiyet teşekkül ettirmektir.

Gayemiz;

Huzuru, kendisine ve çevresine hiçbir faydası olmayan ve hatta sosyallikten uzak bir mecrada intihara sürükleyen online oyunlarda, madde bağımlılığında, şidddet içerikli filmlerde değil çalışmakta, manevi lezzetlerde, insani ihtiyaçları karşılamakta ve yardımlaşmakta bulan bir gençlik yetiştirmek,

Gayemiz;

Asıl maharetin şiddet, saygısızlık ve zorbalıkta değil hürmet, nezaket ve zarafette olduğunu bilen bir neslin yetişmesini temin etmektir.

Gayemiz;

Akdine ve ahdine vefalı nesiller yetirtirmektir…

Unutmayalım ki

“şehri îmar ederken nesli ihmal edersek ihmal ettiğimiz nesil imar ettiğimiz  şehri tahrip eder.”

Ve yine unutmayalım ki

“Bir neslin ıslahı kötülerin imhasıyla değil genç neslin talim ve terbiyesiyle mümkündür.”

Kur’ân-ı Kerim Dersleri;

Dînî değerlerine bağlı her Müslüman çocuğunun bütün insanlığı evrensel mesajlarıyla doğru yola götürmeyi gaye edinen ve ideal insan olma yolunda hayatıımıza ışık tutan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerimi okumasını öğretmek, İlerleyen safhalarda okuyuşunu güzelleştirmek maksadıyla tecvit ve maharic-i huruf gibi dersler veriyoruz

İlmihal Dersleri;

Sevgili çocuklarımızın içinde bulundukları yaş gruplarını da dikkate almak suretiyle ilk hedefimiz en azından bir Müslüman için gündelik hayatta lazım olan asgari bilgi ve becerileri (İmanın ve islamın şartları, taharet, abdest, namaz vb.) kazandırmaktır. Çocuklarımızın islamiyeti yalnızca teorik olarak öğrenmeleri değil aynı zamanda pratik olarak uygulamalarını sağlıyoruz

Siyer-i Nebi Dersleri;

Bir Müslüman olarak insani değerlerin en mükemmeline sahip olduğuna  inandığımız ve hayatını her  daim örnek almaya ihtiyaç duyduğumuz sevgili peygamberimizin ve onun sahabesinin hayatını en güzel şekilde anlatıp ana hatlarıyla islam tarihini öğrenmelerini ve sağlıyoruz,

Ezber Dersleri;

Çocuklarımızın dini hayatlarını devam ettirirken yatarken kalkarken, yemek yerken, helaya girip çıkarken ,namaz kılarken vs. okumaları gereken bazı duaları öğrenmelerini sağlıyoruz,

Adab-ı Muaşeret(Görgü Kuralları) -Şahsiyet Eğitimi Dersleri;

Çocuklarımızın içinde bulunduğu toplumun ve dünya toplumlarınca kabul görmüş evrensel değer yargılarına mutabık bir şekilde büyümelerini temin etmek ve ideal insan olma yolunda ilk adımları atabilmeleri adına İslâmi usulleri dikkate alarak adabı muaşeret dairesine giren nezaket ve zarafet kurallarını (yemek yeme, oturma kalkma konuşma selam verme ve kendini takdim, müsafir karşılama, tuvalet adabı, konuşma adabı ders dinleme adabı vs.), Şahsiyet eğitimi çerçevesine giren (saygı-sevgi, fedakarlık, vatanseverlik, hoşgörü ve tevazu sahibi olmak, israftan kaçınmak kanaatkar olmak diğergamlık vs.) her türlü hususu hem teorik hem de pratik olarak aktarmak ve onları kibirden uzak fakat  özgüvenle görgü kurallarına uyan insanları rahatsız etmeyen seviyeli kültürlü fertler haline gelmesini sağlıyoruz.

En Özel ve Güzel Eğitim Bizde!

Amacımız; sosyal, duyarlı, başarılı en önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmektir

YUKARI