Mahmudiye İsabet Okulları

Değerler Eğitimi

 

DEĞERLER;

İnsanların çoğunluğu tarafından üzerinde uzlaştıkları ve paylaşılan gerçek davranış standartlarıdır. Değerler; sosyal hayatı düzenler, fertler arası bağlılığı artırır.

İnsan sosyal bir varlık olması dolayısıyla hayatında birçok farklı değer bulunabilir; insani değerler, dini değerler, estetik değerler, ahlaki değereler vs… Sosyal bir varlık olan insanın çevresinde oluşan değerler öğrenilebilen ve öğretilebilen olgulardır. Değerlerin öğrenilmesi rol öğrenmesi şeklinde sosyal bir öğrenmedir.

Değerler Eğitiminin amacı

Çocuğun yetenekli olduğu noktaları ortaya çıkarmak, kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak, bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak bununla beraber iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Değerler eğitimi kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeli amacı iyi doğru ve güzeli tanıtmak sevdirmek ve istetmek olmalıdır.

 

Değerler Eğitimi Nedir?

Çok yönlü öğrenmedir

İnsanlaştırma sanatıdır

Hale ve istikbale biçim verme gayretidir

Belirli bir zaman gerektirir

Sosyokültüreldir

 

Değerler Eğitimi Ne Değildir?

Mekanik öğrenme değildir.

Robotlaştırma değildir

Bilgi küpü inşa etmek değildir

Anlık değildir

Kalıtsal değildir.

 

Değerler Eğitimi Niçin gereklidir?

Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonu arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler. Değerler eğitiminin gerekliliği insanlar arasında bazı “duyarlılıkların” kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Özel ve Güzel Eğitim Bizde!

Amacımız; sosyal, duyarlı, başarılı en önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmektir

YUKARI